Vacatures


De Klimopschool, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is de eerste gecertificeerde ‘Geef me de 5’ school. De Klimopschool gaat ervan uit dat iedere leerling het goede wil. Met de ‘Geef me de 5’ grondhouding creëren we een omgeving met veel structuur, voorspelbaarheid en veiligheid. Een omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Stichting Elan, waarin de Klimopschool deel vanuit maakt, bestaat uit zeven scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO/VSO) en speciaal basisonderwijs (SBO) in de regio Gooi en Omstreken. Met zeven scholen willen we het verschil maken voor leerlingen voor wie het verschil nog niet gemaakt is.

De Klimopschool is op zoek naar:

Locatiedirecteur (WTF 0.8/1.0)

 

De locatiedirecteur heeft twee kerntaken:

 • onderwijskundig leiderschap;
 • dagelijkse leiding van de locatie.

 

Wij verwachten dat u:

 • affiniteit heeft met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;
 • een duidelijke visie heeft op (passend) onderwijs, m.n. op speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en deze weet te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hierbij denken wij aan het zien en benutten van kansen en mogelijkheden binnen actuele ontwikkelingen t.a.v. Passend Onderwijs etc.;
 • deel uit wilt maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren);
 • in staat bent onderwijskundige (vernieuwings-)processen te initiëren, implementeren en borgen binnen de school;
 • in staat bent een professionele, transparante en open overlegstructuur weet te creëren;
 • ouders ziet als partner;
 • beschikt over uitstekende leidinggevende kwaliteiten en bij voorkeur leidinggevende ervaring;
 • de identiteit van de school blijven gestalte kunt geven;
 • flexibel, enthousiasmerend, toegankelijk en communicatief sterk bent;
 • de opleiding schoolleider heeft gevolgd of bereid bent deze te gaan volgen.

 

Solliciteren:

Inlichtingen over deze vacature kunt u inwinnen bij de heer R. (Rob) van Elswijk, bestuurder/directeur, (tel. 06 – 536 137 67). Meer informatie over de organisatie en taken kunt u vinden op de websites van Stichting Elan www.stichtingelan.nl en www.klimopschool.net.

Uw sollicitatie naar de functie van locatiedirecteur zien wij graag uiterlijk 6 mei a.s. tegemoet op vacature@stichtingelan.nl, o.v.v. “vacature locatiedirecteur”.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

I.v.m. uitbreiding, interne verschuivingen in taken in de personeelsbezetting en/of uitstaande of aanstaande vervangingen, is de Stichting Elan voor meerdere locaties (SBO, SO en VSO) op zoek naar enthousiaste en bevlogen

Groepsleerkrachten

(parttime en fulltime)

 

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:
– affiniteit hebben met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;
– een uitdaging zien in het werken met leerlingen met complexe onderwijsbehoeften;
– binnen hun klassenmanagement in staat zijn structuur te bieden en te differentiëren;
– flexibel en stressbestendig zijn;
– deel uit willen maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren);
– een reflecterende en onderzoekende houding hebben;
– betrokkenheid hebben t.a.v. de identiteit van de school;
– in het bezit zijn van de wettelijk vereiste bevoegdheden; bijna of pas afgestudeerde kandidaten worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

 

Wat wij kunnen bieden:
– een goede begeleidingsstructuur en scholingsmogelijkheden;
– collegiale, enthousiaste en professionele teams, waar vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid hard en met passie wordt gewerkt;
– ervaring op kunnen doen in een multidisciplinair team;
– een flexibele opstelling van de werkgever, waarbij individuele wensen t.a.v. taakomvang, werkdagen en voorkeur voor bepaalde (leeftijds)groep, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.

 

Inlichtingen en sollicitatie
Voor informatie m.b.t. de scholen van de Stichting Elan verwijzen wij u naar de websites van de scholen en Stichting Elan. Inlichtingen kunt u inwinnen bij;
– Mw. A.A.B. Fischer, bestuurder/directeur Stichting Elan, (Tel. 06 – 46078532) en/of
– Dhr. R.W.J. van Elswijk, bestuurder/directeur Stichting Elan (Tel. 06 – 53613767)

Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet en kunt u insturen naar vacature@stichtingelan.nl o.v.v. “vacature groepsleerkracht”.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.