Bestuur


Het bestuur van Stichting Elan bestaat uit een College van Bestuur (CvB) bestaande uit:

image
image

Mevrouw A. (Ada) A.B. Fischer

De heer R. (Rob) J.W. van Elswijk

De Raad van Toezicht (RvT) wordt gevormd door:

image
image

De heer mr. D. (Dick) C. Vermaire
Voorzitter

De heer L. (Cor). C. Hulshof

image
image

De heer ing. A. (Bram) Kolk

De heer P. (Patrick) van den Brink