Bestuur


Het bestuur van Stichting Elan bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit mevrouw A.(Ada) A.B. Fischer en de heer R.(Rob) W.J. van Elswijk, beiden in de functie van bestuurder/algemeen directeur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende vijf leden en heeft een toezichthoudende taak:

  • De heer mr. D.(Dick) C. Vermaire (voorzitter);
  • Mevrouw drs. G.(Marg├ęke) M. Hoogenkamp;
  • De heer ing. A.(Bram) Kolk;
  • De heer P. (Patrick) v.d. Brink;
  • De heer L.(Cor) C. Hulshof.

Het Toezichthoudende deel van het bestuur ontvangt vacatiegeld volgens de richtlijnen van het VTOI.

image