Betrokken ouders


Op onze scholen werken we met groepen van maximaal 16 leerlingen. ‘Structuur’ is een kernwoord in de klas en in de school. Dat zorgt voor veiligheid en voorspelbaarheid en geeft de kinderen houvast om beter te kunnen leren. Voor een optimale ontwikkeling van de kinderen werken de gespecialiseerde leerkrachten nauw samen met andere professionals zoals logopedisten, orthopedagogen en psychologen. Samenwerking met u als ouder is een vast gegeven. Want wie kent uw kind immers beter dan u?

PBS

Het Mozaïek, de Indon en de Wijngaard werken met de methode Positive Behavior Support (PBS). Basiswaarden als respect, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn vertaald in heldere gedragsregels. Het systematisch stimuleren en belonen hiervan zorgt voor een positief schoolklimaat. Goed gedrag kun je leren!

Handelingsgericht werken

De Annie M.G. Schmidtschool werkt ‘handelingsgericht’. Per kind kijken we wat de leerbehoefte is en daar stemmen we de omgeving op af. De ouders doen mee. Samen zoeken we naar het positieve en stellen we doelen. Wat gaat al goed? Dan gaan we dat versterken, op school én thuis.

Geef me de 5

De Klimopschool is de eerste ‘Geef me de 5’-school in Nederland. Deze methode maakt leerlingen heel duidelijk wat, waar, wanneer, met wie en hoe zij iets moeten doen. De docent kijkt door de bril van uw kind: de communicatie is afgestemd op de individuele leerling en wordt visueel ondersteund.

elan-1