Vacature leekracht Klimopschool


Wij zoeken een leerkracht!

Stichting ELAN bestaat uit acht scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO/VSO) en speciaal basisonderwijs (SBO) in de regio Gooi en Omstreken. Alle acht scholen willen we het verschil maken voor kinderen voor wie het verschil nog niet gemaakt is. In ELAN bundelen we daarvoor onze krachten. Hier weten onze 250 professionals elkaar te vinden, delen zij hun kennis en de nieuwste inzichten met elkaar. Om zo nóg beter te worden, ieder kind een goede onderwijsplek te geven en het regulier onderwijs (PO, VO en MBO) te ondersteunen. Daar gaan wij voor.

 

 

Voor de Klimopschool (ZMLK) zijn wij op zoek naar

enthousiaste en bevlogen (bijna)

groepsleerkrachten

 

De Klimopschool is een school in Hilversum voor: SO en VSO. In de SO- afdeling worden kinderen geplaatst van 4 jaar tot ongeveer 13 jaar. In de VSO- afdeling worden kinderen geplaatst van ongeveer 12 jaar tot 20 jaar. De belangrijkste kenmerken van de kinderen op de Klimopschool zijn, dat ze allemaal problemen hebben met leren, zelfredzaamheid en met sociale vaardigheden. Alle kinderen zijn moeilijk lerend, vanwege hun verstandelijke beperking of vanwege een hulpvraag op gebied van structuur en duidelijkheid. Lees op de website meer informatie: www.klimopschool.net

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:

· affiniteit hebben met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;

· kennis en ervaring in het werken met “het jonge kind” is een pré;

· binnen hun klassenmanagement in staat zijn structuur te bieden en te differentiëren;

· deel uit willen maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren);

· een reflecterende en onderzoekende houding hebben;

· werken met de methodiek van ‘Geef me de 5’;

· in het bezit zijn van de wettelijk vereiste bevoegdheden (PABO), maar ook bijna of pas afgestudeerde kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren!

Wat wij kunnen bieden:

· een goede begeleidingsstructuur en scholingsmogelijkheden;

· collegiale, enthousiaste en professionele collega’s, waar vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid hard en met passie wordt gewerkt;

· ervaring op kunnen doen in een multidisciplinair team;

· een flexibele opstelling van de werkgever, waarbij individuele wensen t.a.v. taakomvang, werkdagen en voorkeur voor bepaalde (leeftijd)groepen, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.

 

Een aantal van onze scholen werken al volgens de principes van “Geef me de 5”. We geven duidelijkheid, zijn voorspelbaar en gaan er vanuit dat iedereen op school het altijd goed wil doen.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor informatie verwijzen wij u naar de website van Stichting Elan (www.stichtingelan.nl).

Inlichtingen kunt u inwinnen bij mw. K. (Karin) Gebuis Stichting Elan (035-6852847).

Uw sollicitatie zien wij graag z.s.m. tegemoet en kunt u insturen naar: [email protected] o.v.v. “vacature groepsleerkracht”.