Missie en visie

Missie

De missie van Elan is: Iedereen wil leren. Wij zorgen dat dit kan! Dit is de leidraad in ons werk. Onze missie geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders. Leerlingen bieden wij maximale kansen voor de toekomst. En door samen te werken versterken wij elkaar.

Iedereen wil leren.
Wij zorgen dat dit kan!

Visie

Het goede wat we al hebben, willen we uitbreiden en onze positie willen we verder versterken door samenwerking en het aangaan van partnerschappen. Wij onderbouwen onze visie met de volgende overtuigingen

  • Leren en ontwikkelen doe je samen en in relatie tot anderen
  • Ondersteuning bieden wij zoveel mogelijk in de klas
  • De ondersteuningsdriehoek is leidend
  • Wij bereiden leerlingen voor op hun rol in de maatschappij
  • Goed zorgdragen voor leerlingen is goed zorgdragen voor medewerkers.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn leidend voor ons denken en doen in ons dagelijks werk. Vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen, komen we tot samenwerking en kwaliteit. En tot verdere ontwikkeling en wel zijn.

Strategisch Beleidsplan 2022 – 2026

Het strategisch beleidsplan is de basis voor onze werkwijze. Het geeft de koers aan die wij komende jaren met elkaar volgen.