Onze scholen

De Klimop

GO/GVO (gespecialiseerd onderwijs en gespecialiseerd voortgezet onderwijs)

voor zeer moeilijke lerende kinderen van 4-20 jaar. 80 leerlingen, 8 groepen, 26 medewerkers.

Directie: Miriam Lugtenberg

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum
T 035 – 62 11 622
M [email protected]
www.klimopschool.net

 

De Annie M.G. Schmidt

GBO (gespecialiseerd basisonderwijs)

200 leerlingen, 18 groepen waaronder een aparte taal- en rekengroep, 60 medewerkers.

Directie: Ineke Kuijlenburg

Laapersboog 9
1213 VC Hilversum
T 035 – 62 15 835
M [email protected]
www.amgs.nl

Het Mozaïek

GBO (gespecialiseerd basisonderwijs)

160 leerlingen, 11 groepen, 28 medewerkers.

Directie: Birgitte Plasmans

Van Strijlandstraat 6
1222 ES Hilversum
T 035 – 68 56 907
M [email protected]
www.sbomozaiek.nl

Elan College Bussum

GVO (gespecialiseerd voortgezet onderwijs)

voor havo/vwo-leerlingen met een diagnose in het autistisch spectrum.

Directie: Madelon Slot

Lange Heul 149 c
1403 NH Bussum
T 035 – 80 01 010
M [email protected]
www.elancollege.nl

De Indon

GBO (gespecialiseerd basisonderwijs)

75 leerlingen, 5 groepen, 20 medewerkers.

Directie: Pauline v.d. Veen

Albert Neuhuijslaan 1
1401 BW Bussum
T 035 – 69 17 385
M [email protected]
www.indon.nl

De Wijngaard

GBO (gespecialiseerd basisonderwijs)

130 leerlingen, 9 groepen, 26 medewerkers.

Directie: Ruth Schraven

Ellertsveld 3
1274 KC Huizen
T 035 – 52 61 149
M [email protected]
www.sbodewijngaard.nl

Elan College Huizen

GVO (gespecialiseerd voortgezet onderwijs)

voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar.

Directie: Joop Spoelman

IJsselmeerstraat 3a
1271 AA Huizen
T 035 – 52 43 939
M [email protected]
www.elancollegehuizen.nl

Elan Primair

GO (gespecialiseerd onderwijs)

voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis.

Directie: Rosa Boog

Oud Bussummerweg 76
1272 RX Huizen
T 035 – 80 01 010
M [email protected]
www.elanprimair.nl

Boost

Een integrale tussenvoorziening

voor leerlingen die niet meer naar school (dreigen te) gaan.

Coördinatie: Petra de Waard

Oud Bussummerweg 76
1272 RX Huizen
T 035 – 8001012
M [email protected]
www.elanboost.nl