Onze scholen

De Klimopschool

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijke lerende kinderen van 4-20 jaar. 80 leerlingen, 8 groepen, 26 medewerkers.

Directie: Miriam Lugtenberg

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum
T 035 – 62 11 622
M [email protected]
www.klimopschool.net

 

Annie M.G. Schmidtschool

Speciaal basisonderwijs. 200 leerlingen, 18 groepen waaronder een aparte taal- en rekengroep, 60 medewerkers.

Directie: Antoinette Schildkamp

Laapersboog 9
1213 VC Hilversum
T 035 – 62 15 835
M [email protected]
www.amgs.nl

Het Mozaïek

Speciaal basisonderwijs. 160 leerlingen, 11 groepen, 28 medewerkers.

Directie: Birgitte Plasmans

Van Strijlandstraat 6
1222 ES Hilversum
T 035 – 68 56 907
M [email protected]
www.sbomozaiek.nl

Elan College Bussum

Voorgezet speciaal onderwijs voor havo/vwo-leerlingen met een diagnose in het autistisch spectrum.

Directie: Madelon Slot

Lange Heul 149 c
1403 NH Bussum
T 035 – 80 01 010
M [email protected]
www.elancollege.nl

De Indon

Speciaal basisonderwijs. 75 leerlingen, 5 groepen, 20 medewerkers.

Directie: Pauline v.d. Veen

Albert Neuhuijslaan 1
1401 BW Bussum
T 035 – 69 17 385
M [email protected]
www.indon.nl

De Wijngaard

Speciaal basisonderwijs. 130 leerlingen, 9 groepen, 26 medewerkers.

Directie: Ruth Schraven

Ellertsveld 3
1274 KC Huizen
T 035 – 52 61 149
M [email protected]
www.sbodewijngaard.nl

Elan College Huizen

Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar.

Directie: Joop Spoelman

IJsselmeerstraat 3a
1271 AA Huizen
T 035 – 52 43 939
M [email protected]
www.elancollegehuizen.nl

Elan Primair

Speciaal onderwijs voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis.

Directie: Rosa Boog

Oud Bussummerweg 76
1272 RX Huizen
T 035 – 80 01 010
M [email protected]
www.elanprimair.nl

Boost

Een integrale tussenvoorziening voor leerlingen die niet meer naar school (dreigen te) gaan.

Coördinatie: Petra de Waard

Oud Bussummerweg 76
1272 RX Huizen
T 035 – 8001012
M [email protected]
www.elanboost.nl