Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden, houdt toezicht op het College van Bestuur (CvB) en adviseert waar nodig.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee bestuurders en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij zijn het aanspreekpunt voor de scholen en onderhouden tevens contact met stakeholders. Voor beleid of strategie vraagt het CvB advies of instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Aan de Raad van Toezicht vraagt het CvB goedkeuring voor de begroting. Tevens bespreken zij meer strategische zaken met hen.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de aangesloten scholen op het gebied van onder meer onderwijs, personeelszaken, financiën, ICT, facilitaire zaken, huisvesting en PR & communicatie. Daarbij ligt het accent op de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs en de medewerkers.

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de acht scholen van Elan en Boost. De GMR brengt advies uit over of geeft instemming aan beleidsvoornemens van het CvB die de scholen betreft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over formatie, scholing en financieel beleid.

Raad van Toezicht
Karin Aarden
Monique van den Berg
Patrick van den Brink
Marco Rozenbeek
Marianne Verhage
Rooster van aftreden en functies leden RvT 2023
College van Bestuur
Renate van der Mooren
Paul Schollaardt
Bestuursbureau
Chantal van den Bosch

stafmedewerker

Karin Gebuis

HR-manager

Johan Hommes

ICT

Bianca Kroon

bestuurssecretaris

GMR

Oudergeleding

Michael Guntenaar
Romy Warmerdam

 

Jean-Pierre  Bogers
voorzitter
Patrick Blom
Holger van den Akker
Linde Pes
secretaris
Fransz van Diemen
Sarina Hartgers
Raad van Toezicht

Karin Aarden

Monique van den Berg

Patrick van den Brink

Marco Rozenbeek

Marianne Verhage

 

Rooster van aftreden en functies leden RvT 2023
College van Bestuur
Renate van der Mooren
Paul Schollaardt
Bestuursbureau
Chantal van den Bosch

stafmedewerker

Karin Gebuis

HR-manager

Johan Hommes

ICT

Bianca Kroon

bestuurssecretaris

GMR

Oudergeleding

Michael Guntenaar
Jean-Pierre  Bogers
Patrick Blom  

Personeelsgeleding

Holger van den Akker
Linde Pes
Fransz van Diemen
Sarina Hartgers
Judith Schut

secretaris