Laten we samen leren

Elan scholen maken het verschil

We geven kinderen de kans hun talenten te ontdekken en om te gaan met beperkingen.

Welkom bij Stichting Elan

Trots en Toegerust
Speciaal (basis)onderwijs

Vakmanschap

Talenten ontdekken en omgaan met beperkingen

Structuur

Groepen van ongeveer 16 leerlingen