Onderwijs en kwaliteit

Onderwijs

Bij onze leerlingen gaat het leren meestal niet vanzelf. Daarom krijgen zij op alle scholen zoveel mogelijk een passend aanbod dat zorgvuldig is afgestemd op de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een leerling een vertraagd leeraanbod krijgt, dat de aangeboden structuur duidelijker is dan op een reguliere school wordt geboden of dat er intensief ingezet wordt op een effectief bewezen gedragsaanpak. Zo creëren wij zoveel mogelijk kansen voor de toekomst van de leerlingen.

Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs zit in verschillende aspecten. Ons scholenaanbod is divers. Ouders en leerlingen kunnen daardoor goed kiezen wat het beste past bij hun specifieke situatie. De samenwerking school – ouders – leerling is sterk en wij blijven hierin investeren. Daar waar mogelijk betrekken wij leerlingen bij hun eigen leerproces. Zo worden gesprekken over het ontwikkelingsperspectief of het rapport van de leerling bij voorkeur gevoerd met leerling, ouders en de mentor/leerkracht samen. Sommige scholen zetten leerlingen in als buddy en werken met een leerlingenraad, waardoor de betrokkenheid van leerlingen groter wordt. Ouders voelen zich welkom op onze scholen en ervaren de communicatie als open en transparant.

Pedagogisch en didactisch handelen

Op onze scholen staat de verbinding tussen het pedagogisch en didactisch handelen centraal. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken wordt er bijvoorbeeld op verschillende scholen gewerkt met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) en Geef me de 5 . Daarnaast werken wij Handelings- en opbrengstgericht. Zo stemmen wij af op de specifieke ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Medewerkers

Op onze scholen werken we in multidisciplinaire teams, waarbij de directeur, de orthopedagogen/psychologen, de schoolmaatschappelijk werkers en intern begeleiders intensief samenwerken om bij te dragen aan het versterken van het leerkracht-handelen. In onze werkwijze staat de leerkracht centraal. Wij investeren permanent in trainingen en cursussen voor onze medewerkers.