Strategisch Beleidsplan 2022-2026


Dit strategisch beleidsplan is richtinggevend en geeft houvast aan scholen, met als ultiem doel zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de kansen voor de toekomst van al onze leerlingen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat iedereen wíl leren. Wij zorgen ervoor dat dit ook kan!

Klik hier en download ons Strategisch Beleidsplan 2022-2026