Op 9 maart jl. heeft de leerlingenraad van De Wijngaard in Huizen het startschot gegeven voor het in gebruik nemen van ruim honderd zonnepanelen. De leerlingen van de school voor gespecialiseerd basisonderwijs (gso) vierden dit officiële moment samen met Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Kentaro Fukuhara van Eneco, Paul Schollaardt, bestuurder van stichting Elan en Ruth Schraven, directeur van De Wijngaard. Dit jaar worden in totaal zes scholen van Stichting Elan voorzien van zonnepanelen.

Duurzame energie van én voor leerlingen

Op het dak van de school overhandigde gedeputeerde Edward Stigter aan de leerlingen een schaar om het lint door te knippen, zodat zij hun zonnedak officieel in gebruik konden nemen. Daarnaast ontving de school ook de Zowiezon Toolbox; een pakket waarin speciaal ontwikkeld lesmateriaal zit over duurzame energie. Voorafgaand aan de feestelijke ingebruikname was er een gesprek met de leerlingenraad en alle genodigden over duurzame energie.

Zowiezon

Zowiezon, een gezamenlijk project van Schooldakrevolutie en Eneco, stelt sinds maart 2021 kosteloos projectmanagers beschikbaar die zonnedaken daadwerkelijk gaan realiseren. De provincie Noord-Holland steunt dit initiatief financieel. Stichting Schooldakrevolutie biedt schoolbesturen al jaren onafhankelijk advies over verduurzaming.