Docent Zorg en Welzijn (0,6 fte) per 1-11-2021

Wie zoeken wij:
Ben jij de pedagogische kanjer in onderwijsland die de uitdaging van het speciaal voortgezet onderwijs aandurft? Die vanuit enthousiasme en bevlogenheid leerlingen weet te motiveren?
Die door oog te hebben voor de leerling het beste uit de jongere weet te halen? Ja? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Wij zijn opzoek naar een docent zorg en welzijn voor de bovenbouw vmbo die zelfstandig kan werken en denkt in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden. Je bent toegankelijk voor leerlingen, ouders en collega’s. Je bent flexibel en gaat op een adequate manier om met crisisachtige situaties. Je vindt het leuk om in een organisatie te werken waar “ elke dag een beetje beter” voorop staat.

Wie zijn wij:
Elan College Huizen is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben vanwege hun gedrag.
De leerlingen volgen onderwijs op VMBO-B/K/TL niveau of de entree opleiding, een combinatie van stage en onderwijs. De locatie is kleinschalig en telt nu ca 115 leerlingen.

Binnen ons onderwijs staan gedragsregulatie en het opdoen van succeservaringen centraal. Daartoe worden de leerlingen ondersteund door een methodiek gericht op sociaal- en communicatieve vaardigheden. Het team kenmerkt zich als gedisciplineerde aanpakkers met een flexibele mentaliteit en een duidelijke communicatie.

Functie eisen:
-Affiniteit met de doelgroep
-Lesbevoegdheid

Arbeidsvoorwaarden:
Salarisschaal: L11 conform CAO

Durf je de uitdaging aan? Stuur je reactie naar J. Spoelman, directeur of bel: 035-5243939

Elan College Huizen is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) De school biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. De school is er voor leerlingen die er nog niet aan toe zijn om naar het regulier voortgezet onderwijs te gaan of leerlingen die zijn vastgelopen op het regulier vanwege hun gedrag.

 • Ben jij die enthousiaste en energieke Leerkracht, leerkrachtondersteuner of klassenassistent?
 • Weet jij leerlingen te motiveren?
 • Laat jij leerlingen stralen en trots zijn op hun prestatie?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Stuur je sollicitatie per E-mail naar dhr. J.Spoelman, directeur van Elan college Huizen.

Elan Primair is een school voor speciaal onderwijs in het Gooi voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS).  We creëren een omgeving met veel structuur en veiligheid. Een omgeving waarin leerlingen optimaal leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • affiniteit heeft met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;
 • een uitdaging ziet in het werken met leerlingen met complexe onderwijsbehoeften;
 • binnen hun klassenmanagement in staat is structuur te bieden en te differentiëren;
 • flexibel en stressbestendig is;
 • deel uit willen maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren);
 • een reflecterende en onderzoekende houding heeft;
 • betrokkenheid heeft t.a.v. de identiteit van de school;
 • in het bezit is van de wettelijk vereiste bevoegdheden; bijna of pas afgestudeerde kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren;
 • kan werken volgens de methodiek van “Geef me de 5” of dat wil leren.

Wat wij kunnen bieden:

 • een goede begeleidingsstructuur en scholingsmogelijkheden;
 • collegiale, enthousiaste en professionele teams, waar vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid hard en met passie wordt gewerkt;
 • ervaring op kunnen doen in een multidisciplinair team;
 • een flexibele opstelling van de werkgever, waarbij individuele wensen t.a.v. taakomvang, werkdagen en voorkeur voor bepaalde (leeftijds)groep, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden;
 • WTF 0.6000 – 1.0000;
 • CAO PO.

Sollicitaities kunt u richten aan mevr. R. Boog, directeur van Elan Primair

Onze school – algemene informatie:

De Indon is een speciale school voor basisonderwijs (SBO). Onze school is een gespecialiseerde school waar kinderen worden begeleid met specifieke onderwijsbehoeften of ondersteuningsbehoeften waar in het regulier onderwijs (nog) niet aan kan worden voldaan.

De ondersteuningsbehoeften die onze leerlingen hebben maken hen tot een kwetsbare groep kinderen. Een pedagogisch klimaat waar zij zich veilig, begrepen en gezien voelen is voor hen extra belangrijk om goed tot ontwikkeling te kunnen komen. Aandacht en betrokkenheid zijn kenmerken van de basishouding van ons team. Structuur en rust zijn belangrijke pijlers in onze school. Als pedagogische basis maken we gebruik van PBS (Positive Behaviour Support) en GMD5 (Geef Me De 5).

De Indon is een van de scholen van de Stichting Elan. Collega-scholen van De Indon zijn: de Annie M.G. Schmidtschool (SBO), de Wijngaard (SBO), het Mozaïek (SBO), de Klimopschool (SO/VSO), Elan Primair (SO), Elan College (VSO) en Elan College Huizen (VSO), Elan Boost (integrale tussenvoorziening voor (potentiële) thuiszitters).

Onze leerlingen komen voor het grootste deel uit de gemeente Gooise Meren. Een kleiner deel komt uit omliggende gemeentes als Weesp, Muiderberg, Hilversum.
De school telt 5 groepen, groep 3 t/m 8. Het team kent 16 teamleden en is multidisciplinair samengesteld.
Op de Indon zien we ouders als partner en ervaringsdeskundigen in de opvoeding van hun kind. De samenwerking met hen is daarom cruciaal in de ontwikkeling van hun kind/onze leerling. Er zijn daarom diverse overlegmomenten met ouders lopende het schooljaar en daarnaast zorgen we ervoor dat we bereikbaar en benaderbaar zijn en zetten we altijd in op ‘korte’ lijnen met de ouders.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband:        Tijdelijk met uitzicht op vast

Met ingang van:       1 oktober 2021

Inschaling:              In eerste instantie wordt de logopedist ingeschaald in schaal 8, met uitzicht op schaal 9. Het salaris is conform CAO.

WTF:                      0.3 ( 12 uur per week)

 

Reactie kan gestuurd worden naar:
Pauline van der Veen, directeur
Mail: [email protected]

Telefoon: 035-6917385